ЕНЕРГИЙНА ТЕРАПИЯ И РЕЙКИ

Какво е „РЕЙКИ“ като понятие:


Частицата КИ се отнася до енергийния компонент – универсалната жизнена енергия. В различните култури тя се нарича различен начин: КИ – в Япония, ЧИ – Китай, ПРАНА – в Индия, МАНА – при хавайските шамани, РАУХ – термин на иврит, ОДИНОВА СИЛА – наречена така от Месмер, ОРГОН – термин от Вилхелм Райх,  НОУМЕН и още в разните страни и култури. Различните общества определят и тълкуват Универсалната Жизнена Енергия по различен начин в зависимост от културния контекст. Но принципно всички обясняват една и съща жизнена сила. Тя съществува навсякъде и във всичко: хора, животни, растения, цялата Природа. Тя поддържа живота.
Частицата РЕЙ означава Универсален. Т.е. не е индивидуална, частична, притежание на определен вид или слой от живата Природа. Универсалният компонент означава, че основната жизнена енергия се съдържа във всичко и в цялата Вселена. И така, когато сме проводници на тази универсална енергия, ние не работим, отдаваме нашата лична енергия (нашата лична КИ), а работим с, пропускаме през себе си тази безкрайна и неизчерпаема енергия на Вселената.
РЕЙКИ тече през нас непрекъснато, това поддържа живота. Поемаме я с въздуха, с храната, със светлината и неусетно я обменяме с околната среда.
Съществуват много начини за привличане на тази универсална енергия: молитва, медитация, ритуали за настройка, визуализация, утвърждения и намерения – това са все начини за свързване с тази живителна сила.
Понятието РЕЙКИ първоначално е въведено от съвременния учител д-р Микао Усуи. Той е получил знанията Свише. Според стройната система на д-р Усуи, енергията РЕЙКИ е част от Универсалната Жизнена Енергия. При неговата система нивата на посвещение и работа са три. Има и други рейки-школи, които се различават по обучение, степени на посвещение, нива. Но основният принцип е един и същ: посвещаване за работа с универсалната жизнена енергия, настройката на рейки-канала и подготовката му за работа.
Активирането на способността за работа с тази енергия става с помощта на рейки-учител, който е запознат с точния метод за установяване на връзка между рейки-лечителя и тази енергия. След като учителят предаде на ученика съответните настройки, ученикът може да използва енергията по най-различни начини, да възстанови хармоничното състояние както на себе си като цяло: тяло, ум и емоции, така и на други хора. Рейки е доказано лечебна и при животни, растения.
Рейки оказва благотворен ефект както върху тези, които я получават, така и върху тези, които я предават. Тя действа по дълбок начин и лекува не само симптомите, а причините за появата им.
Рейки настройките представляват енергийни настройки, предавани от Рейки-Учител (Мастер) на ученик. Почти веднага след настройката се активира способността на ученика да използва Рейки-енергията за себе си и за други.
Не е необходимо човек да вярва в рейки, за да работи лечебната енергия. Този факт изключва ефектите плацебо или сугестия (внушение).

Рейки може да се използва за:
-    Балансиране на чакрите.
-    Балансиране на енергийната система.
-    Пречистване и хармонизиране на емоционалната и психическата системи.
-    Чрез горните три и чрез локално въздействие: Лечение на различни хронични заболявания.
-    Подобрение и справяне с остри заболявания, болкови синдроми, грипни и вирусни инфекции, травми и други.
-    Поведенчески проблеми, проблеми в общуването, сексуални дисфункции.
-    Енергийна защита.
-    При някои туморни заболявания. Общо при всички – подобрение.
-    Изчистване на помещения.
-    Зареждане на кристали, лични предмети, вода, храна.

При по-висшите нива на посвещение, Рейки може да се предава и от дистанция, т.е. хармонизирането на целия организъм на получателя се извършва от дистанция.Консултации и поръчки: 0876-21-21-10

Здравен консултант

Цените са в зависимост от количеството.

ОТСТЪПКИ ПОЛУЧАВАТ ВСИЧКИ!

Работно време: от 8.30 до 20 часа без почивен ден
Доставка до Ваш адрес в цялата страна

КОНТАКТ

Vivacom:   0877-55-53-19

Vivacom:   0876-21-21-10

Globul:      0896-097-428

Mtel:          0889-190-839

ДОСТАВКА БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН!

EMAIL: sirius7@abv.bg

Производител

Сириус 2Д ЕООД, Севлиево, България, ул. Стара планина 143

Представителство

гр. София: ул. Кожух планина 10, оф.2