-->

Апаратно-програмен комплекс „АУРА“ - диагностика и терапия

(материалът е авторски и всяко преписване в интернет или в пресата е кражба)

(материалът е авторски и всяко преписване в интернет или в пресата е кражба)

Апаратно-програмния комплекс „АУРА“ (по-нататък в текста – Комплекс) е предназначен за оценка на функционалното състояние на организма по път на провеждане на експресна диагностика (fleet-test) и допълнителен подбор на препарати (vega-test). Област на използване: може да се използва във всички видове лечебно-профилактични и оздравителни заведения. Комплексът може да се използва както за основно, така и като спомагателно средство при диагностика заболяванията на човека.

Принцип на работа на Комплекса: В системата е използвана работата на Х.Пфлаум, д-р Ф.Морел, инж. Е. Раше и други в областта на функционалната диагностика и терапия.

Организмът на човека се дели на следните биологично активни зони:

Първата - Това са всички органи, намиращи се над ключицата (врат, глава).

Втората – От ключицата до диафрагмата (гръдната кухина).

Третата – Всичко, което е под диафрагмата (от стомаха до ходилата).

Освен това, всяка от зоните се дели на лява и дясна част.

Информация за състоянието на органите и системите получаваме с бързо многократно електрическо сондиране на шестте зони на организма и оценка на отклоненията от обемната проводимост. По такъв начин методиката позволява да се оцени функционалното състояние на органите и системите за изключително кратко време.

За по-добро разбиране е необходимо да си припомним принципите за управление на работата на вътрешните органи в организма. Жизнедеятелността им се осигурява от област на нервната система, която се нарича вегетативна или автономна нервна система. Вегетативната нервна система на свой ред се дели на симпатикова и парасимпатикова нервни системи. Симпатиковата нервна система се състои от централна и периферени области. Централната се образува от клетките на гръбначния мозък, а периферните – от нервните влакна и симпатиковите ганглии (възли). Нервните възли се разделят на 2 групи: паравертебрални (окологръбначни), образуващи десния и левия симпатикови стволове и предгръбначни, лежащи в гръдната и коремната кухини. Симпатиковите стволове (ляв и десен) са разположени по дължина на гръбнака, като всеки възел е съединен със съответния гръбначно-мозъчен нерв, образуващи сегмент, осигуряващи чувствителността на определни зони от кожата – това са т.нар. дератоми. Именно наличието на нервни възли позволява на вътрешните органи да функционират автономно, т.е. без участието на Централната Нервна Система. Ето защо всякакви и различни увреждания и нарушения могат да се отразят в съответната биологически активна зона. По този начин имаме възможност да снемем показателите от тези зони и да правим изводи за състоянието на вътрешните органи.

Аура - Комплексът е изпълнен във вид на портативен моноблок, функциониращ под управлението на програмно осигуряване, инстралирано на компютъра и осъществяващо връзка с прибора посредство универсалния последователен интерфейс USB.

Възможности за употреба на Аура Комплекса

-   Определяне на функционалното състояние на органи и системи, свързани с биологически активните точки и зони (БАТ, БАЗ);

-   Индивидуален подбор на лекарствени средства, биологически активни добавки, фитопрепарати (билкови), хомеопатични срества и хомеотоксикологични препарати и т.н. Тестване за алергени, хранителни продукти, козметика и т.н. без използването им в организма при тестването (феномен на далекодействието);

-   Изявяване на негативното въздействие на патологични агенти (радионуклеиди, пестициди и др.), действието на които не се определя с клинично-лабораторни методи;

-   Контрол за ефективността на средства, приемани за лечение и профилактика на заболявания;

-   Ефективен контрол на процеса на лечение.

Показания за използване:

Диагностика на заболяванията на органи и системи на човешкия организъм.

Противопоказания:

-   Индивидуална непоносимост към електрически ток

-   Наличие в пациента на имплантиран електрокардиостимулатор

-   Бременност

-   Епилепсия

-   Злокачествени новообразувания в напреднал стадий

-   Сериозни нарушения в кръвосъсирването

-   Остро нарушение на мозъчното и коронарното кръвообръщение

-   Състояние на остро психическо възбуждане.

Условия за провеждане на диагностиката.

Изисквания към кабинета, изследващия и изследвания.

Близо до кабинета за диагностика не трябва да се намират рентгенови и физиотерапевтични кабинети, както и офиси/магазини с много техника – телевизори, компютри, телефони. Желателно да е далече от метростанции.

При осветление с лампи с дневна светлина (луминисцентни), разстоянието от тях до изследвания се препоръчва да е повече от 1,5 метра, а лампи с нажежаема жичка – 0,5 метра. Най-добре е да се използва светодиодно осветление, като най-близко до естественото. Контактите да се намират на разстояние не по-малко от 0,5метра.

Телефони – на разстояние над 2 метра.

Процесор и монитор се разполагат на възможно най-отдалечено разстояние от изследвания.

Столът, поставката за краката, масатата – да бъдат дървени.

Подът в кабинета – желателно дървен.

Провеждащият изследването е желателно да е облечен с бял памучно-целулозен халат или небоядисани ленени дрехи. Това е с цел да се избегне статичното електричество (оцветените дрехи съдържат бои, които могат да променят електронеутралността). На ръката, с която докосва изследвания, трябва да бъде сложена ръкавица от памук или гума, пластика, за да се изключи влиянието върху резултатите на измерването.

След приема на всеки изследван ръкавицата е необходимо да се сменя.

Клиентът е длъжен да се подготви за изследването, спирайки по възможност за определено време приема на лекарствени препарати, силни подправки, алкохол, тютюн. Ако не може да направи това, то да се има предвид лекото отклонение от истинските резултати. Преди изследването да снеме украшения, очила, часовник. Изследваният трябва да е с дрехи от натурални тъкани, непредизвикващи натрупване на статично електричество. Отдалечават се максимално приборите, генериращи електрическо поле – телефони и други.

Тези изисквания са желателни с цел повишаване достоверността на изследването.

Информация

Полезна информация за Сириус-Д и контакти с дистрибуторa