„Космосът е безкраен спектър от енергии, от които ние долавяме съвсем малко.“

РАДИЕСТЕЗИЯТА е надежден метод за ДИАГНОСТИКА, ПОДБОР, КОРЕКЦИЯ и балансиране на

енергийната система на хора, животни и окръжаващата среда.

Радиестезията е неинвазивен метод за диагностика и лечение. Напълно покрива основния

медицински постулат: „Primum non nocere“ – „Първо да не вредим!“


С помощта на Радиестезията могат:


 1. Да се диагностицират почти всички заболявания в организма на човека и животните.
 2. Да се определят дълбоките и скрити причини на заболяванията и неразположенията.
 3. Да се измерят разнообразните вредни излъчвания: геопатогенни зони,
  електромагнитни вълни от различни източници, инфразвукови и ултразвукови вибрации,
  радиоактивни излъчвания, вреден шум и всичко, което влияе върху състоянието на човека.
 4. Да се открият източници на вода, както и да се установи качеството й.
 5. Да се подберат подходящите методи за възстановяване и поддържане на здравето. Да се провери качеството и целесъобразността на лекарства, билки, хомеопатия , начин на хранене, лечебни храни, води, минерали , твърди и етерични масла, камъни, кристали, козметика, облекло и други средства.
 6. Да се проверяват хора, животни, предмети и жилища за енергийно негативно влияние (енергийни прилепвания, уроки, магия, родови проклятия).
 7. Да се премахнат или неутрализират голяма част от гореизброените негативни влияния .
 8. Да се подберат и реализиратподберат и реализират необходимите защити от негативни влияния .
 9. Да се определи съвместимостта между хората: биологична, енергийна, сексуална, духовна, ценностна.
 10. Да се определи съвместимостта между хора и животни.

Нашият екип прилага успешно от години собствена методика за изчистване и

балансиране на енергийните системи на хората, разработена от

инж. Димо Георгиев.

Имаме и други доказани доразработки на методите за диагностика, чистене и защити, описани от световно известният радистезист Людмила Пучко – академик на Руската и Международната инженерна Академия, кандидат на техническите науки, радиофизик, специалист по системата за космически връзки. Тя е посветила около 40 години за изучаване организма на човека, методи за самопознание, самодиагностика и самолечение.


Терминът РАДИЕСТЕЗИЯ е съставен от „Излъчване“ и „Усещане“

и означава възприемане на разнообразните излъчвания.


Накратко, каква е същността на този метод:

Известно е, че всички обекти от живата и неживата природа излъчват вълни с различна честота, спектър, форма. Ние, хората, усещаме, виждаме, чуваме, долавяме много ограничен спектър от всичките видими и невидими излъчвания. Някои надарени, чувствителни хора, наричани екстрасенси, усещат невидимите лъчения като потръпвания, топлина, хлад, светлинни проблясъци и т.н. Но такива хора не са много. Ето защо, обикновените хора вярват само на това, което виждат, чуват, долавят. А научно и технически лесно се доказва, че нашите сетива не могат да обхванат цялото разнообразие от излъчвания.

Обикновения човек не усеща излъчванията от окръжаващите обекти. Възприемащата система на човека, заложена от природата, има ограничено, прагово, гранично ниво. Някои животни възприемат много повече.

При около 20 % от средностатистическите хора - при съсредоточаване на вниманието на определен обект, в опит за възприемане непосредствено на излъчването, се формира идеомоторен акт (самопроизволно движение, спонтанно, без участие на мисълта и волята) и, ако в ръката си човек държи махало, багета, пръчка, чатал, то този „инструмент“ започва да се върти, поклаща, отклонява някаква посока. Това е така наречения „радиестезичен ефект“, известен на човечеството от древността.

Най-близката родственица на радиестезичното махало е лозовата пръчка. За лозоходството и биолокацията са чували почти всички, но едва ли всички знаят, че разцвета на Западна Европа е благоприятстван от разработките на природните богатства, които са намирани именно с помощта на лозова багета и махало през XV-XVII века. Е, за благодарност, работещите с махало са били обявявани за магьосници и нерядко изгаряни на клада.

С изучаването на радиестезичния метод и използването му за получаване на информация, за наличието на подземни води, изкопаеми, намиране на загубени вещи, хора; определяне на местата на силата и още научни и практически ползи, са се занимавали много известни велики учени и филосови: Архимед, Аристотел, Плутарх, Авицена, Платон, Соломон, Сократ, Парацельс, Цицерон, Вергилий, Агрикола, Нострадамус, Месмер, Фурие, Нютон, Гьоте, Циолковски, Вернадски, Ломоносов, Рудолф Глаубер, Екатерина II и други.

Историята на Радиестезията е велика и занимателна. Още от скалните рисунки, до ден днешен има изобилни доказателства за използването на Радиестезията в ежедневния живот. Днес Радиестезията е развита много по-научно и е навлязла в живота на съвременния човек чрез анализи на факти, изследвания, научно-технически доразработки на метода. Редица съвременни учени използват този метод. Например: доктор на геолого-минералогическите науки Сочеванов. Трудовете на известните професор Луи Тюрен, Академик Людмила Пучко, инж. Стоян Бъчваров са достъпни като доказателство за невярващи и за обучение на желаещи.

Има ДВА ОСНОВНИ начина за получаване на информация чрез радиестезичния метод: Ментален и Физикален.

Представителите на МЕНТАЛНАТА РАДИЕСТЕЗИЯ работят само мисловно-интуитивно. Задават въпроси и получават отговори ДА или НЕ, които се регистрират по движението на махалото. Недостатък на метода е ненадеждна точност поради наличието на мисловен образ и понякога несъзнателни очаквания за отговор.

ФИЗИКАЛНАТА РАДИЕСТЕЗИЯ борави с измервателни УРЕДИ (линеали, вълномери, таблици, схеми) и Свидетели – енергийни образци-мостри на изследваното качество, същност, съдържание. Точността тук е значително по-висока, тъй като няма концентрация в ума за получаване на отговора.

Нашият екип предпочита ФИЗИКАЛНИЯ радиестезичен метод като по-надежден. Но, според случая, условията, терена, се налага понякога използването и на МЕНТАЛНИЯ радиестезичен метод. Всичко проверяваме по няколко пъти за максимална прецизност на получената информация.